Studia pedagogiczne – jakimi specjalnościami warto się zainteresować?

Pedagogika - jakimi specjalnościami warto się zainteresować

Pedagogika to nadal jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Nauka ta skupia się przede wszystkim na wychowaniu, a w centrum jej zainteresowania stoi dziecko i wszystko, co związane z rozwojem człowieka.

Stąd kierunek ten doczekał się wielu specjalności, związanych z różnymi obszarami pedagogicznymi. Jakie są te najbardziej interesujące?

Geragogika

Często nazywana „pedagogiką wieku starszego” – to nauka zajmująca się różnymi aspektami życia seniorów. Jej rozwój ma związek przede wszystkim ze wzrastającą liczbą osób w podeszłym wieku, a głównym celem jest zwiększenie znaczenia starości wśród społeczeństwa. Stara się ona także zrozumieć, na czym dokładnie polega proces starzenia się i w jaki sposób przebiega. Prognozy na kolejne lata, przewidujące znaczący wzrost liczby osób starszych, zachęcają do podjęcia studiów na tym kierunku. Z pewnością zawód związany z opieką nad seniorami będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem.

Oligofrenopedagogika

Młodzież i dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej wymagają odpowiedniego podejścia, dlatego kolejną specjalnością jest oligofrenopedagogika. Ma ona za zadanie wyposażyć absolwenta nie tylko w wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego tych dzieci, ale przede wszystkim ich ograniczeń emocjonalno – poznawczych, intelektualnych, wychowawczych czy motywacyjnych. To niełatwe zadanie, dlatego osoba decydująca się na ten kierunek powinna mieć odpowiednie kompetencje miękkie, umożliwiające pracę z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi i młodzieżą. Na szczęście na wielu uczelniach (m.in. na studiach podyplomowych w Szczecinie) obowiązkiem studenta jest odbycie praktyki zawodowej, dzięki której można dowiedzieć się nieco więcej na temat pracy w tym zawodzie.

Przygotowanie pedagogiczne

Ten kierunek to świetna okazja do podszkolenia się z zakresu pedagogicznego dla osób, które chciałyby pracować w placówce oświatowej, ale nie mają na ten moment odpowiedniego przygotowania. W trakcie zajęć przekazywane są studentom informacje na temat takich zagadnień jak metodyka nauczania, dydaktyka czy psychologia. Dzięki temu późniejsza praca w szkole, przedszkolu czy innym ośrodku będzie o wiele łatwiejsza. To też doskonała okazja do odświeżenia wiedzy na temat aktualnych trendów w dydaktyce dla obecnych nauczycieli, którzy pragną jeszcze bardziej rozwijać się zawodowo.

Resocjalizacja

Resocjalizacja to popularna specjalność pedagogiczna. Skupia się ona głównie na osobach niedostosowanych społecznie z różnych powodów i pomaga w określaniu metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Najczęściej wiąże się z pracą w ośrodkach takich jak placówki dla nieletnich czy zakłady penitencjarne. Dlatego osoba podejmująca studia na tym kierunku musi znać i rozumieć potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomagać podopiecznym w rozwiązywaniu różnych problemów (związanych m.in. z zachowaniami przestępczymi czy uzależnieniami).

***

To tylko część ze specjalności, jakie oferuje pedagogika. Oczywiście każda z nich wiąże się ściśle z człowiekiem, dlatego osoba podejmująca studia na tym kierunku musi umieć w odpowiedni sposób nawiązywać relacje z drugą osobą, stąd trzeba charakteryzować się nie tylko wysoką komunikatywnością, ale także cierpliwością czy zaangażowaniem.

Pedagog – niezwykły człowiek

Muszę przyznać, że po dwudziestu latach pracy zawodowej, a przede wszystkim po 16 latach bycia mamą, obserwacji tego, jaki wpływ ma przedszkole czy szkoła na dzieci, jak wiele może dać dobry pedagog i jaką szkodę potrafi wyrządzić zły nauczyciel, coraz bardziej doceniam wyjątkowych, mądrych pedagogów.

To bez wątpienia wyjątkowy zawód, wymagający poświęceń, umiejętności, cierpliwości, a przy tym, niestety, bardzo niedoceniany. Myślę jednak, że dla osób, które czują, że nauczanie, wychowanie czy opieka to jest TO, to zawód z prawdziwą misją, której wszystkim wspaniałym pedagogom trochę zazdroszczę.

Tagi : ,
mamafit

Hania, nadaktywna mama dwójki, fitnesska, humanistka. Na blogu piszę o zdrowiu, aktywności, rozwoju, relacjach i o tym, jak łapać życie garściami, cieszyć się dziećmi i jednocześnie rozwijać pasje. Tak, można :) Rozgość się :)

Przeczytaj również
Wakacje - jak dla kogo
  • Justyna Kamik

    Ja studiowałam na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego i byłam bardzo zadowolona, co prawda nieco inny kierunek. Kilka moich koleżanek z polecenia też się zapisało m.in. na oligofrenopedagogikę i przyznam szczerze, że teraz jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów.